Členství v LES ČR

 

Člen LES ČR se stává součástí mezinárodní sítě licenčních odborníků a odborníků zabývajících se duševním vlastnictvím. Má možnost vzdělávat se, získávat informace a kontakty na odborníky v jiných zemích.

Člen LES ČR neplatí vstupní poplatky na 2 konference pořádané LES ČR

Členům LES ČR je pravidelně zasílán odborný časopis Les Nouvelles.

Podmínkou členství v LES ČR je: zaplacení členských příspěvků, které pro rok 2014 činí 5500 Kč a dodržování Stanov LES ČR a Pravidel jednání členů (viz Informace o členství).

Informace o členství v LES ČR
Výňatek ze stanov LES ČR
Přihláška k členství v LES ČR

Rádi Vás uvítáme mezi našimi členy. Máte-li zájem o více informací, prosím kontaktujte tajemníka LES ČR.
 


Všechna práva vyhrazena © 2008 Licensing Executives Society Česká Republika | design & realizace AG TOP TIP webdesign