Konference a přednášky

 

LES ČR pořádá každý rok na jaře a na podzim konferenci na téma týkající se ochrany a komercializace duševního vlastnictví. Kromě těchto konferencí jsou každoročně pořádány jedna až dvě speciální přednášky či diskusní odpoledne. Na těchto konferencích a seminářích rádi uvítáme nejen členy LES ČR, ale i všechny zájemce o komercializaci a management duševního vlastnictví.


Pozvánka a přihláška na konferenci je zveřejněna na těchto stránkách vždy 1-2 měsíce před datem konání konference. Chcete-li být pravidelně informováni o akcích pořádaných LES ČR, prosím zašlete své kontaktní informace tajemníkovi LES ČR.

Firmám, které mají zájem propagovat své výrobky a služby na konferencích a seminářích LES ČR, nabízíme sponzorské balíčky. Pro více informací kontaktujte prosím tajemníka LES ČR.

Konference a semináře konané či spolupořádané LES ČRS v roce 2016:

Konference a semináře konané či spolupořádané LES ČR v roce 2015:

 

Konference a semináře konané či spolupořádané LES ČR v roce 2014:

 

Konference a semináře konané LES ČR v roce 2013:

 
Konference konané v roce 2013 LESI a jinými národními organizacemi:
 
Konference a semináře konané LES ČR v roce 2012:
  • 28.11.2012 konference konference Current IP Legislation and Case-Law in Europe
  • 16.5.2012 konference Praktické zkušenosti s uplatňováním duševního vlastnictví v rámci firemní strategie
  • 26.4.2012 seminář ke Dni duševního vlastnictví – ve spolupráci s ÚPV a ČSVZ
  • 11.4.2012 seminář Ochrana průmyslového designu – ve spolupráci s TC AV ČR a ÚPV
 
Konference konané v roce 2012 LESI a jinými národními organizacemi:

 

Konference a semináře konané LES ČR v roce 2011:

 • 8.11.2011 konference Autorské právo v praxi
 • 15.6.2011 konference Praktické zkušenosti s uplatňováním duševního vlastnictví
 • 26.4.2011 seminář ke Dni duševního vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV a ČSVZ

 

Konference a semináře konané LES ČR v roce 2010:

 • 17.5.2010 předpokládaný termín jarní konference LES ČR
 • 26.4.2010 kurz Komercializace technologií pomocí licencování duševního vlastnictví ve spolupráci s ÚPV
 • 22.3.2010 seminář Negotiation Skills

 

Konference a semináře konané LES ČR v roce 2009:

 • 9.11.2009 konference na téma IP a software
 • 2.6.2009 konference Prosazování práv k průmyslovému vlastnictví v praxi
 • 22.4.2009 opakování semináře Právní vztahy k software (Mgr. Štěpán Kratěna)
 • 12.3.2009 seminář Právní vztahy k software (Mgr. Štěpán Kratěna)

 


Všechna práva vyhrazena © 2008 Licensing Executives Society Česká Republika | design & realizace AG TOP TIP webdesign