Licensing Executives Society Česká republika


Cílem LES Česká republika je

  • Přispívat k vysokému profesnímu standardu mezi jednotlivci, kteří se věnují licencím duševního vlastnictví a transferům technologií.
  • Ustavit v České republice poskytování licencí jako profesi a přispět k tomu, aby takto byla vnímána mezi manažery, podnikateli, vědci, techniky, zaměstnanci vysokých škol, právníky, patentovými a známkovými zástupci, úředníky státní správy a ostatními pracovníky z velkých, středních i malých organizací, nezávislých firem, universit, výzkumných ústavů, vládních orgánů a poradenských firem.
  • Poskytovat svým členům informace o vývoji praxe v komercializaci duševního vlastnictví.


Orgány LES ČR
LES ČR je vedena Řídící radou, která zasedá každý měsíc a je výkonným orgánem rozhodujícím o aktivitách LES ČR. LES ČR je na mezinárodních fórech zastupována mezinárodními delegáty. Kterýkoliv člen LES ČR se však může těchto mezinárodních akcí zúčastnit. Nejvyšším orgánem LES ČR je valná hromada.

Řídící rada:
Mgr. Vojtěch Chloupek – prezident
Mgr. Alena Kodrasová - tajemník
Ing. Júlia Bartušková – pokladník
Ing. Miloš Hraba
Ing. Václav Suchý, CSc.
Ing. Ivan Regina

Mezinárodní delegáti:
Ing. Miloš Hraba
Mgr. Vojtěch Chloupek
 


Všechna práva vyhrazena © 2008 Licensing Executives Society Česká Republika | design & realizace AG TOP TIP webdesign